31 oktoober, 2009

Stuudios Priit Hõbemägi, Eiki Nestor ja Ainar Ruussaar

Kas lepime ära või ei lepi? Kellega lepime? Kes peab esimesena leppima? Kas leppimine ja andeks andmine on sama asi? Arutame Rainer Nõlvaku poolt välja pakutud eestlaste ja venelaste leppimiskampaania erinevaid külgi, poolt ja vastuargumente.
Jätkame arutleu Tallinna kohalike valimiste teemal. Mis on ikkagi sotside roll Keskerakonna linnavalitsuses? Kas sotsid suudavad ennast ka maksma panna või saavad kaela puudli kaelarihma?
Riigikogu võttis vastu avalduse Nord Streani merealuse gaasitrassi kohta. Eesti rahvaasemikud on gaasitoru vastu. Kellele see korda läheb, kui Taani on juba loa andnud ja Soome valmistub seda tegema?
Reformierakonda on tabanud lühikese ajaga mitu ebameeldivat skandaali. Miks just nüüd, aga mitte enne valimisi?
Eesti Televisiooni töötajate ametiliit soovitab sisse viia telekavabad reeded, kus näidataks ainult kordussaateid. Kas siis ETV2 juba seda rolli ei täida?
Nendest ja muudest teemadest juba kl 12.
Ootame teie ettepanekuid ja kommentaare!

12 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Ma teeksin yhe ettepaneku. Eesti kodanikud,eesti parteid ja yhendused peaksid selge hoiaku võtma ja seda ka oma võimuladvikule ytlema --- igasugused keele- ja kodakondsuspoliitika muutused on eesti rahva otsustada. Mitte juhusliku valitsuskoalitsiooni või kogemata valitsusse sattunud vene erakonna otsustada . Vaid rahvas nõuab EESTI kodanike referendumi otsust ,lisaks valitsuse otsusele. See võtaks teatud poliitsurvel vunki vähemaks. Venelasi manipuleerib kreml kesikute suuläbi—valige eedik sest tema toob teile kakskeelsuse ja nullvariandi kodakondsuse,valitsusi aga peavad ehmatama pronksiöö laadsed provokatsioonid lootuses,et me näitame end relvastatud verejanuliste fashistidena ja koguni vajadusel lennutatakse fsb delegatsioongi kesikuile appi—nõudma valitsuse tagasiastumist,kui riigiduuma nõuab tankide tallinna saatmist. . Paljud eestlased esialgu ei mõista,et kogu see eestivastane tiblakampaania ongi suunatud kodakondsuse,kui rahvusriigi põhiinstrumendi tähenduse muutmisele. Muutes elektoraati eestis muutub koheselt vene mõjusfääri piir euroopas. See on ylitähtis venemaale ka nato kontekstis. Me tegelikult oleme selles mõttes taas sillapeariik ja suure surve all. Sestap kutsungi seda ka venelastele ytlema-- kodakondsuspoliitika muutused otsustab referendumil keskmine eestlane, õigemini keskmise venelase kuvand keskmise eestlase ajus. Et kuidas ylbav ja laamendav lumpen kujundab seda kuvandit, või kujundavad seda parem töökad ja karjäärihuvilised vene ettevõtjad,kelle energia on ka me riigile kasulik. Praegu riik kuidagi häbelikult jagab kodakondsust vasakule ja paremale, justkui altkäemaksu pakkudes,tegelikult niimoodi devalveerides ylitähtsat instrumenti. Ja tegelikult venelased sylitavadki sellele,kuna meie riigil pole mingit teadmist,kellel on juba vene pass. Sestap ei tohikski jätta tõeliselt olulisi asju poliitikute hooleks, kuidagi ei tahaks ärgata riigis,kus säästuvalitsus on otsustanud ära säästa väeteenistuse või rahvusriigi. Referendumite sagedasem kasutamine strateegiliste arengute-- energeetika,maksundus,keskkonnaseadused,riigikaitse,valimissysteem – aitaks taas eesti kodakondsuse tähendust tõsta. Sest rahvusriigis osalevad referendumil ju ainult kodanikud.

Unknown ütles ...

Vaatame laiemalt. Kas ära leppima peab ainult venelastega? Mina näiteks plaanin 1. mail ära leppida oma naabriga, kes mu kuuseheki maha lõikas, Edgar Savisaarega, kes mulle ei meeldi (ja kes sellest isegi midagi ei tea)ja oma vanaemaga, kes on juba 20 aastat surnud. Lihtne, annan andeks ja elan edasi!

Mario ütles ...

Vaadake, et ei unusta rääkida toredast kartuliüritusest, mis tänase delfi uudise põhjal lõppes sellega, et need kartulid läksid lihtsalt mädanema.
Ettevõtjana tore kohe vaadata, kuidas täna eriti raskelt tulevat raha maksudeks tasudes mõistlikult kasutatakse.

Anonüümne ütles ...

Mis te kuulsa Mari Eliste loost arvate? Minumeelest täiesti uskumatu lugu. Kas see võib tõesti tõsi olla?

Anonüümne ütles ...

vaadake seda videot mupo kohta:
http://www.ekspress.ee/daytopics/youtube/2216-mupo-ekipaazh-679-bbz-taas-seadusega-pahuksis

Anonüümne ütles ...

Kas Rein füüri on lasknud?

Anonüümne ütles ...

Munpoli seadusejärgne nimi on kohaliku omavalitsuse korrakaitseüksus. Vastavalt siseministri määrusele tohib nande riietel olla vaid kiri KORRAKAITSEÜKSUS!

Anonüümne ütles ...

mupo ei ütle, et politsei ei saa hakkama, vaid ütleb: riigipolitsei ei saa hakkama

Anonüümne ütles ...

Ja millal Rein viimane kord füüri laskis?

Anonüümne ütles ...

VI1 peatükk
KORRAKAITSEÜKSUS JA KORRAKAITSEAMETNIK

[RT I 2004, 89, 610 – jõust. 1.06.2005]

§ 531. Korrakaitseüksus ja korrakaitseametnik

(1) Kohalik omavalitsus võib moodustada valla- või linnavalitsuse korrakaitseüksuse (edaspidi korrakaitseüksus) või nimetada ametisse korrakaitsega tegeleva ametniku (edaspidi korrakaitseametnik), kelle põhiülesanne on osaleda avaliku korra tagamisel ja teostada valla- või linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalvet kohaliku omavalitsuse määratud tööpiirkonnas.

(2) Korrakaitseüksuse ja korrakaitseametniku tegevust finantseeritakse kohaliku omavalitsuse eelarvest.

[RT I 2004, 89, 610 – jõust. 1.06.2005]

§ 532. Korrakaitseüksuse moodustamine ja korrakaitseametniku ametikoha loomine ning nende ülesanded

(1) Korrakaitseüksuse moodustamise ja lõpetamise või korrakaitseametniku ametikoha loomise ja koondamise otsustab valla- või linnavolikogu.

(2) Korrakaitseüksuse alluvus, tööpiirkond ja täpsemad ülesanded sätestatakse valla- või linnavolikogu poolt kinnitatavas põhimääruses. Korrakaitseametniku ametikoha moodustamisel valla- või linnavalitsuses sätestatakse korrakaitseametniku alluvus, tööpiirkond ja täpsemad ülesanded korrakaitseametniku ametijuhendis.

(3) Korrakaitseametnikule laieneb avaliku teenistuse seadus.

[RT I 2004, 89, 610 – jõust. 1.06.2005]

§ 533. Korrakaitseüksuse ja korrakaitseametniku koostöö

(1) Korrakaitseüksus ja korrakaitseametnik teevad oma ülesannete täitmisel koostööd teiste kohalike omavalitsuste asutuste, riigiorganite, politseiseaduse §-s 8 nimetatud riigi politseiasutuste, eraõiguslike juriidiliste isikute ja kodanikega ning nende ühendustega.

(2) Politseiseaduse §-s 8 nimetatud riigi politseiasutused osutavad valla- või linnavalitsusega sõlmitava lepingu alusel abi korrakaitseüksuse ja korrakaitseametniku väljaõppel ja täienduskoolitusel.

[RT I 2004, 89, 610 – jõust. 1.06.2005]

§ 534[Kehtetu – RT I 2004, 89, 610 – jõust. 1.06.2005]

§ 535. Korrakaitseametniku vormiriietus ja ametitunnused

(1) Korrakaitseametnikud kannavad kohaliku omavalitsuse sümboolikaga vormiriietust või muid neid eristavaid ametitunnuseid, mis erinevad selgelt politsei omadest.

(2) Korrakaitseametniku vormiriietuse ja muud ametitunnused kehtestab siseminister määrusega.

[RT I 2004, 89, 610 – jõust. 1.06.2005]

Anonüümne ütles ...

www.trollipark.com

Anonüümne ütles ...

Teeme Ära vol3

Soovitan Ruussaarel ikkagi oma venelastest töökaaslastega ära leppida.
Mina näiteks tegin oma venelasest töökaaslasele sellise ettepaneku. Silmad lõid kohe särama "tavai, sinu poolt viin ja minu poolt sakuska! :)"

Et see leppimise kampaania alles mais võiks toimuda oli muidugi natukene nördimapanev. Samas arvas Vitali, et tegelikult on siis mätas kuiv ja peaks koha ruttu ära broneerima...

Sedasi 100 000 inimest "leppimas" oleks päris kõva vaatepilt :)
eriti järgmisel hommikul :) (siis oleks jälle Teeme Ära koristamine jälle aktuaalne)