29 aprill, 2009

Valitsus ei tea, kus paiknevad riigiasutused!

Siseministeeriumi blanketil, kuid millegipärast regionaalminister Siim-Valmar Kiisleri poolt allkirjastatud dokumendiga nõutakse riigiasutustelt andmeid „riigi teenuseid osutavate asutuste, nende teeninduspunktide, osakondade jm geograafilisest paiknemisest ja koosseisust".

Kiri selgitab, et „olemasolevad andmed kahjuks ei võimalda riigiasutuste töökohtade paiknemise regionaalpoliitilisi analüüse, kuna neis ei kajastu töökohtade füüsiline paiknemine".

Kiri on koostatud ülimalt kantseliitlikus keelepruugis, millest arusaamine nõuab pingutust:
"Siseministeerium alustas 2008. aastal Rahandusministeeriumi poolt Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kogutavate asutuste kaardistamisega, et luua terviklik ülevaade riigi teenuseid osutavate asutuste, nende teeninduspunktide, osakondade jm geograafilisest paiknemisest ja koosseisust. Kaardistamise tulemusel peab tekkima võimalus analüüsida asutuste paiknemist, nende poolt pakutavate teenuste kättesaadavust. Olemasolevad andmed kahjuks ei võimalda riigiasutuste töökohtade paiknemise regionaalpoliitilisi analüüse, kuna neis ei kajastu töökohtade füüsiline paiknemine. Seoses nimetatud tööga palume Teilt täpsustavat informatsiooni Teie asutuse haldusalasse kuuluvate riigiasutuste, nende allasutuste ja struktuuriüksuste kohta."
Majanduskriisi ajal on tõepoolest valitsusel viimane aeg riigiasutuste paiknemine ja koosseis lõpuks selgeks teha. Millegipärast ei usalda küsijad e-riigi dokumentatsiooni, vaid tahavad infot käsitsi töödelda.
Siseministeerium kavatseb koostöös Rahandusministeeriumiga hakata andmeid igal aastal uuendama, justnagu jookseksid asutused laiali nagu tarakanid, kui parafraseerida raamatut "12 tooli".

2 kommentaari:

Mikk Tammik ütles ...

No, millal (kompassi järgi) tekitatakse üks Rahva Raamat vói Apollo, siia poole Tallinnat, elik Viimsi poole. Loomulikult on vaja kaardistada ja arusaada, et teatud asi mu naabri katusel ainult ei eksisteeriks, kogu see linnaplaneerimine vajab kindlat järge, kahjuks ainult Tallinnas pole ealeski olnud linna arhivaatorit - Tartul on näiteks olnud - ja vahe on suur. Vótke sirkel, kaart, joonlaud ja arvuti ja vaadake kuidas te liigute. Lisaks veel, ka mis te näete liikumise ajal. Jn.

Parimat,
See ja teine

Anonüümne ütles ...

Aga tõepoolest, uurige välja, miks regionaalminister saadab kirju siseministeeriumi blanketil. Kuni selle põhjust ei tea, ei tundu taoliste ilkuvate sissekannete tegemine kuigivõrd tõsiseltvõetav.