19 veebruar, 2009

Kohtunikud annavad Eesti Vabriigi kohtusse, kui nende palka kärbitakse


Eesti Kohtunike Ühingu (EKoÜ)kodulehel olevast arvamusest 17. veebruarist 2009 selgub, et kohtunikud on palgakärpe plaanist tugevasti häiritud ja põhimõtteliselt valmis õiguste kaitseks kohtu poole pöörduma.


Kohtunikud arvavad, et „põhiseaduse mõtte kohaselt on Eestis õiguse üldpõhimõtteks õiguspärase ootuse printsiip.
Selle printsiibi kohaselt on igaühel õigus tegutseda mõistlikus ootuses, et rakendatav seadus jääb kehtima. Igaüks peab saama temale seadusega antud õigusi ja vabadusi kasutada vähemalt seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Seaduses tehtav muudatus ei tohi olla õiguse subjektide suhtes sõnamurdlik.“
Juhul, kui EKoÜ seisukohtadega ei arvestata, on EKoÜ sunnitud teavitama Eesti Vabariigis ilmnevatest
ohumärkidest nii Euroopa Liidu asjaomaseid organeid kui ka rahvusvahelisi kohtunikke ühendavaid organisatsioone.
Eeltoodu samas ei välista, et Eesti Vabariigi kohtunikud ei võiks eelnõu vastuvõtmisel
pöörduda enda rikutud õiguste kaitseks kaebustega Eesti Vabariigi vastu kohtusse.
KOMMENTAAR: See kiri näitab, et kui asi puudutab kohtunike töötasusid, siis pole erapooletusest juttugi. Kuna kohtunikud on oma töötasude eest lõvina väljas, siis võiks arvata, et nad on erapoolikud kogu palgaküsimuse laiemal käsitlemisel kohtus.

Kommentaare ei ole: